Guide: Mopedförsäkring – bästa valet för att försäkra din moped

Du som har eller tänkt skaffa moped måste också ta ställning till vilken typ av försäkring du ska ha. För att få köra din moped kräver lagen att du har som minst en trafikförsäkring, det gäller både för moped klass 1 och 2. Vill du ha ett mer heltäckande skydd mot saker som stöld eller skador på mopeden måste du teckna en försäkring som täcker det. Vad bör du då tänka på när du väljer försäkring till din moped, och vilket försäkringsbolag är bäst?

Vilken mopedförsäkring är bäst?

Efter att ha undersökt och jämfört alla försäkringsbolag har vi kommit fram till ett bolag som vi tycker ger ett överlägset skydd till ett hyfsat generöst pris. Vi har själva valt att använda oss av ICA Försäkring för våra privata mopeder. Vi gillar ICA framförallt för att de är enkla att ha att göra med, erbjuder bra priser och en hög grad av flexibilitet. Du betalar till exempel lite mindre på vintern när mopeden kanske används lite mindre, vilket vi uppskattar. Om du är ICA-kund sen tidigare får du även bonus som du kan använda när du handlar mat.

Vi är väldigt nöjda med vår halvförsäkring från ICA. Efter att ha varit kunder hos dem under en längre tid kan vi varmt rekommendera alla våra läsare att själva teckna försäkring för moped hos dem.

Lagkrav att ha en försäkring till din moped

Reglerna för trafikförsäkring skiljer sig delvis beroende på om du har en moped klass 1 eller 2.

För moped klass 1 gäller att du måste ha minst en trafikförsäkring så länge mopeden inte är avställd. Även om du inte använder mopeden måste du alltså ha en giltig försäkring, och om du vill slippa betala för den måste du anmäla den som avställd hos Transportstyrelsen. Om du inte gör det riskerar du att behöva betala en avsevärt dyrare trafikförsäkringsavgift som tas ut för varje dag mopeden är oförsäkrad.

För moped klass 2 gäller att du måste ha minst en trafikförsäkring så länge du använder den. Eftersom mopeder klass 2 inte är registreringspliktiga behöver du inte tänka på att ställa av den om den inte används. Så fort du kör mopeden gäller dock lagkravet på att den ska vara försäkrad.

Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring

Beroende på vilken nivå av skydd du vill ha behöver du välja antingen en trafikförsäkring, en halv- eller helförsäkring. De ger olika grader av skydd, men ju mer skydd de ger desto dyrare blir såklart din månadskostnad. Vi rekommenderar att du funderar kring vilka risker du känner att du vill skydda dig från och väger det mot kostnaden. Det kan till exempel vara mer lönt att hel- eller halvförsäkra en ny och modern moped med högt värde, jämfört med en lite mer sliten begagnad moped där värdet är lågt.

Trafikförsäkring – ett grundläggande skydd

I den obligatoriska trafikförsäkringen ingår ett grundläggande skydd som täcker personskador på dig i och utanför mopeden. Den ger även skydd om du skulle råka skada någon annans fordon och egendom, men ersätter inte kostnader relaterade till skador på din egen moped. Om du eller en passagerare skulle drabbas av bestående men finns det även möjlighet att få extra ersättning. Du har även möjlighet att få betald kristerapi om du behöver det, efter att ha varit med om en olycka.

Halvförsäkring för moped – ett nästan heltäckande skydd

I halvförsäkringen ingår allt som täcks av trafikförsäkringen. Du får därutöver ett skydd mot brand eller blixtnedslag. Om din moped skulle bli stulen (eller skadats vid ett stöldförsök) har du rätt till ersättning, både för mopeden och för tillbehör och utrustning som skadats eller försvunnit. Skulle du behöva få din moped transporterad till verkstad i händelse av en olycka får du ersättning för det, samt för din egen och eventuella passagerares hemfärd. Du har även möjlighet att få ekonomiskt stöd om du skulle hamna i en rättstvist relaterad till ditt mopedägande.

Helförsäkring för moped – ett komplett skydd för dig och din moped

Helförsäkringen täcker allt som ingår i en halvförsäkring, men täcker utöver det även kostnader relaterade till vagnskador. Om din moped skulle skadas efter en trafikolycka, du kört omkull, mopeden välter eller blir utsatt för skadegörelse har du rätt till ersättning för reparation.

Hur mycket kostar det att försäkra mopeden?

Priset på försäkringen beror på en rad olika faktorer. En ren trafikförsäkring är inte särskilt dyr, vanligen motsvarande cirka en hundralapp i månaden. Det blir dyrare om du vill ha en hel- eller halvförsäkring, men du får då också ett betydligt mer heltäckande skydd.

Om du har en sprillans ny moped med högt värde kommer det med hög sannolikhet innebära att din premie blir högre. En äldre moped som redam tappat en hel del värde är med andra ord billigare att försäkra, men ger å andra sidan inte lika mycket pengar tillbaka om den skulle bli stulen eller skadad.

För en exakt prisbild måste du kontakta ett försäkringbolag som tar fram ett förslag åt dig. Här kan du göra en snabb priskoll med ICA Försäkring som är det bolag vi använder oss av och rekommenderar.

Relaterade artiklar: